“Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’nün ulusal otorite görevini yürüttüğü ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında 02 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütülmekte olan BSB 79 sayılı ECOTOUR-NET isimli projenin genel hedefi; program bölgesinde doğal ve kültürel kaynakların koruma & kullanma dengesi gözetilerek, eko turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve dezavantajlı grupların turizm gelirlerinden daha fazla kazanç elde etmelerine katkı sağlanması olan projede Şile Kaymakamlığı Lider kurum olarak yer alırken, aşağıdaki ülkelerden kurumlar da projenin yerel ortaklar olarak yer almaktadır.
 
Byala Belediyesi – Bulgaristan
İskeçe (Xanthi) Belediyesi -  Yunanistan
Zaporizhzhya Bölgesel Kalkınma Ajansı – Ukrayna
Kafkas Çevre Vakfı – Gürcistan
 
Hizmet satın almalarının tamamlanması, yazılı ve görsel içeriklerin basılması, proje ortağı ülkelerden katılımcıların iştiraki  hazırlık aşamasını tamamlanan ECOTOUR-NET (Karadeniz Bölgesinde Eko turizm ağının geliştirilmesi) projesi Başlangıç Toplantısı (Kick off Meeting) 23-24 Mayıs 2019 tarihinde Şile Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde Şile’de gerçekleştirilmiştir.
 
22 Mayıs tarihinde tüm katılımcıların ulaşması ve otele giriş yapması ile birlikte aynı gece tanışma yemeği düzenlenmiş ve ortak kurum temsilcilerinin birbirlerini daha yakından tanıması sağlanmıştır.
 
23 Mayıs günü Şile Gardens Hotelin Mercanköşk toplantı odasında başlatılan çalışmalarda öncelikle konuklar selamlanmış ve 2 günlük çalışma programı detaylı olarak aktarılmıştır.  Daha sonra sırası ile tüm ortaklar kendi bölgeleri, kurumları ve bölgelerindeki eko turizm potansiyeli ve çalışmalar hakkında bilgi veren sunumlar yapmıştır.
 
Sunumlar sonrasında proje koordinatörü tarafından hazırlanan genel proje tasarımı, 24 aylık proje faaliyetleri ve ilk 6 aylık dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler üzerine detaylı sunum paylaşılmış ve katılımcılar ile detaylı tamamlayıcı tartışmalar gerçekleştirilmiştir.
 
                Bu bağlamda öncelikli olarak her ortağın “eko turizm uzmanlığı” hizmet alımı, “küçük ölçekli altyapı yatırımları” hazırlıklarının başlatılması ve projenin yerel basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması çalışmaları ilk 6 aylık öncelikli faaliyetler olarak öne çıkmıştır. Ekoturizm uzmanlığı ile ilgili olarak hizmet sağlayıcılardan alınması gereken haritalar, koordinatlar, resimler ve raporların detayı tartışılmıştır.
 
Öğleden sonraki programda ise  Karadeniz Sınır ötesi İşbirliği Programı ile ilgili “Proje uygulama rehberi”, “görünürlük rehberi”, satın alma rehberi” ve EMS raporlama rehberleri ile ilgili sunumlar eşliğinde tartışmalar gerçekleştirilmiştir.
 
İkinci günü ise “İlerleme komitesi” ve “iç izleme komitesi” üyeleri belirlenerek görevleri kararlaştırılmıştır. Buna göre her ülkeden proje ekibinde yer alan 2 iki İlerleme Komitesi üyesi olarak belirlenirken, 2’er kişi ise izleme komitesi üyesi olarak belirlenmiştir. İlerleme komitesi üyeleri 6 aylık toplantı periyodlarında projedeki gelişmeleri değerlendirerek, revizyonlar ve planlar yapmak üzere bir araya gelecektir. İç izleme komitesi üyeleri ise proje koordinatörü tarafından kendilerine ulaştırılacak rapor doğrultusunda proje ekiplerine tavsiyelerde bulunmak ve ortak kurumlar açısından projenin gidişatını değerlendirmek üzere bir araya gelecektir. Bir sonraki ilerleme ve iç izleme toplantısının Eylül ayı sonu- Ekim ayı başı gibi Byala Belediyesinin ev sahipliğinde Bulgaristan’da yapılmasına karar verilmiştir. İkinci günün sonunda Şile yerel basınına yönelik yapılan basın toplantısı ile toplantılar  tamamlanarak, ortak kurum temsilcileri ülkelerine dönmüştür.