T.C.
 
ŞİLE KAYMAKAMLIĞI
 
BSB 79 SÖZLEŞME No’lu ECOTOUR_NET  PROJESİ
 
Proje Başlangıç Toplantıları Organizasyonu ve Basım & Tanıtım İşleri Hizmet Alımı
 
Proje Belge Tarih ve No’su: 15.03.2019/38597
Satın Alma NO: BSB79- SA01
 
TEKNİK ŞARTNAME
        1. KONUSU
 
        AB-Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 programı kapsamında, Şile Kaymakamlığı liderliğinde yürütülen “Ecotour-Net / Karadeniz Bölgesinde Ekoturizm Ağının Geliştirilmesi” projesi kapsamında 23-24 Mayıs tarihlerinde Şile’de gerçekleştirilecek proje başlangıç (Kick-off) ve İlerleme /İzleme toplantılarının organizasyonu, toplantıya katılmak üzere Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna’dan gelecek olan ortak kurum temsilcisi misafirlerin konaklama, yeme-içme, şehir içi ulaşımı işleri ve proje ve faaliyetlerin kamuoyunda görünürlüğünün sağlanması için basın konferansı düzenlenmesi, yerel basına (gazete, radyo & TV) proje ile ilgili içeriklerin ve gazete ekinin hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanmasını kapsayan hizmetlerin alımıdır.
 1. KISALTMALAR
 
İDARE     : ŞİLE KAYMAKAMLIĞI
YÜKLENİCİ     : Üzerinde İhale Kalan Firma
 1. AMAÇ
 
        Ecotour-Net projesi kapsamında, projenin hemen başında tüm ortakların katılımı ile bir başlangıç toplantısı yapılarak proje faaliyetlerinin eş güdümlü olarak başlatılması ön görülmüştür. Buna göre Şile Kaymakamlığı proje ekibinin ev sahibi olduğu ve 4 ortak kurumdan 3’er temsilcinin katıldığı 2 günlük başlangıç, değerlendirme, ilerleme ve izleme komitelerinin kurulması ve planlama toplantıları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, toplantıya katılacak olan 12 misafirin konaklama, yeme-içme, şehir içi ulaşım, toplantı organizasyonu, görünürlük ve bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve basın konferansını içeren hizmetlerin satın alımı yapılacaktır.
 
        Diğer yandan proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 4 ilerleme toplantısının ilki de belirtilen günlerde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle de ilerleme toplantıları sonrasında yapılması gereken 2 adet gazete eki hazırlanması, basımı ve dağıtımı ile yerel medya (Radyo &TV) için sunum hazırlanması da aynı tarihlerde gerçekleştirilecektir.
 
        İşbu satın almanın konusu yukarıda belirtilen tüm hizmetlerin temin edilmesi içindir.
 
 1. KAPSAM VE HEDEFLER
 
        4.1 Başlangıç toplantısı, İlerleme Kurulu toplantısı ve İzleme kurulu toplantısı Organizasyonu; 23-24 Mayıs tarihlerinde yurt dışından gelen 12 misafirin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıların organizasyonunu, misafirlerin 2 günlük konaklama, yeme içme, şehir içi ulaşımını kapsayan hizmetlerin alımı işidir.
        4.2 Basın Konferansı; Toplantılar sonrasında, yerel be bölgesel basına yönelik bilgilendirmenin yapılacağı organizasyon hizmet alımı işidir.
        4.3 Toplantı Salonu ve İaşe; iki gün sürecek toplantılar boyunca tam donanımlı toplantı odası kiralanması ve toplantılar boyunca katılımcılara yiyecek-içecek servisi hizmetlerinin yapılması işidir.
        4.4; Gazete Eki/Bülten;  2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilecek 4 adet İlerleme toplantısı sonrasında her bir dönem için 4 ay süre içinde gerçekleştirilecek ve her bir toplantı için 2 adet (toplamda 8 adet) gazete eki/bülten hazırlanması, basılması ve yerel gazeteler ile dağıtılması planlanmaktadır. İlk 2 bülten /ek yukarıda belirtilen toplantıların tamamlanması sonrasındaki günlerde hazırlanıp dağıtılacak, daha sonrakiler ise proje ekibi tarafından yükleniciye bildirilecektir.
        4.5 Tv & Radyo Sunumları; 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilecek 4 adet İlerleme toplantısı sonrasında her bir dönem için 4 ay süre içinde gerçekleştirilecek ve her bir toplantı için 1 adet (toplamda 4 adet) tv & radyo sunumu hazırlanması ve yerel medyada yayınlanması planlanmaktadır. İlk sunum yukarıda belirtilen toplantıların tamamlanması sonrasındaki günlerde hazırlanıp yayınlanacak, daha sonrakiler ise proje ekibi tarafından yükleniciye bildirilecektir.
İş bu hizmet satın alımı yukarıdaki hizmetlerin bir bütün olarak satın alımını içermektedir.
 1. HİZMETİN İÇERİĞİ
 
        5.1 Başlangıç toplantısı, İlerleme Kurulu toplantısı ve İzleme kurulu toplantısı Organizasyonu kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermelidir
 
        5.1.1 12 yabancı misafir için en az 4 yıldızlı bir otelde 2 gece konaklama ( kahvaltı dahil) hizmetinin verilmesini kapsar. Otel Şile’de olmalıdır. Rezervasyon sürecinde proje ekibinin onayı alınmalıdır.
        5.1.2 22 Mayıs gecesi misafirlerin gelmesi ile birlikte Şile’de akşam yemeği, 23 Mayıs günü Şile’de öğlen yemeği, İstanbul’da akşam yemeği ve 24 Mayıs günü de Şile’de öğlen yemeği hizmetinin verilmesini sağlamalıdır. Yemekler 20 kişilik olmalı ve yiyecek & içecek sınırlaması olmamalıdır.
        5.1.3 22 Mayıs gecesi ile 23 ve 24 Mayıs günlerinde misafirlerin ve proje ekibinin otel – Şile Merkez ve İstanbul’a transferi için en az 16+1 kişilik tam donanımlı bir araç temin edilmeli ve proje ekibi ile koordineli olarak taşıma işleri gerçekleştirilmelidir. Araç ile ilgili tüm maliyetler yükleniciye aittir.
        5.2 Basın Konferansı; Toplantıların bittiği 24 Mayıs günü öğle saatinde oteldeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek basın konferansı kapsamında yüklenici aşağıdaki hizmetleri vermelidir.
        5.2.1 Başta Şile’deki yerel gazete, internet sitesi ve radyolar olmak üzere bölgesel medyaya haber verilmedir. Basın mensuplarının toplantıya katılmak için ihtiyaç duyabilecekleri ulaşım hizmeti sağlanmalıdır.
        5.2.2. Basın konferansı için ortamın hazırlanması, görünürlük materyallerinin uygun yerlere konulması sağlanmalıdır.
        5.2.3  İdare tarafından hazırlanacak basın metninin katılımcı basın mensupları ile paylaşılması sağlanmalıdır.
        5.2.4 En az 3 yerel ve/veya bölgesel medyada ( gazete, internet sitesi, radyo, TV) proje ve toplantı ile ilgili haberin çıkması sağlanmalıdır. Çıkan haberlerin somut delilleri idareye teslim edilecektir.
        5.2.5 Tüm toplantılar video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınmalıdır. Fotoğraflar ve Videolar 4 başlıkta ( başlangıç toplantısı, ilerleme komitesi toplantısı, izleme komitesi toplantısı ve basın konferansı) montajlanarak idareye teslim edilmelidir.
        5.3 Toplantı Salonu ve İaşe; 23 ve 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek başlangıç, ilerleme komitesi ve izleme komitesi toplantıları kapsamında yüklenici aşağıdaki hizmetleri vermelidir.
        5.3.1 20 kişinin sağlıklı bir şekilde toplantı yapabileceği, misafirlerin kaldığı otelde veya yakın bir noktada bir toplantı salonu hazırlanmalıdır. Toplantı salonunun uzak olması durumunda, katılımcıların ulaşımı yükleniciye aittir.
        5.3.2 Toplantı Salonunda 20 kişinin “U” şeklinde oturabileceği yeter sayıda sandalye ve masa olmalıdır. Basın mensupları, lojistik personeli ve sunumlar için yeterli alan olmalıdır.
        5.3.3 Toplantı salonunda ses sistemi, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve kürsü olmalıdır.
        5.3.4.  Toplantı katılımcılarının 2 gün içinde 4 kez vereceği molalarda, çay, kahve, su, soda, kurabiye vb gibi ikram malzemeleri temin ve servis edilmelidir.
        5.3.5  Otel girişi ve toplantı odası içinde Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği programı görünürlük kurallarına uygun olarak 4 adet roll up ve 4 adet afiş hazırlanarak asılmalıdır.
        5.3.6 Toplantı Masasında her bir katılımcının kullanması için 15 adet pleksi isimlik, 15 adet yaka kartı, 30 adet klasör. Klasörlerin her birinin içinde bir adet kalem, 1 adet toplantı programı, 5 adet boş kağıt veya küçük bloknot olmalıdır. Tüm materyaller Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği programı görünürlük kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
      5.3.7 20 adet Şile Bezinden çanta hazırlanarak katılımcılara dağıtılacaktır. Çantaların üzerinde Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği programı görünürlük kurallarına uygun baskı olacaktır.
        5.4; Gazete Eki/Bülten İşi kapsamında yüklenici aşağıdaki hizmetleri vermelidir.
    5.4.1 Proje ekibi tarafından hazırlanan kaba içerik ve görselleri, yeniden yazarak düzenlemek, basın & medya kuruluşlarında yayınlanabilir hale getirmekten sorumludur.
        5.4.2 İlk ikisi başlangıç toplantıları sonrasın da olmak üzere her birinden 500 kopya olmak üzere 8 gazete eki hazırlanacak, basılacak ve Şile yerel basını aracılığı ile   dağıtılacaktır.
     5.4.3 Bülten/ Ek 1. Hamur kağıda 2 ya da 3 kırım halinde 4 renkli olarak basılmalıdır. Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği programı görünürlük kurallarına uygun olmalıdır.
        5.5 Tv & Radyo Sunumları İşi kapsamında yüklenici aşağıdaki hizmetleri vermelidir.
    5.5.1. İlki, 1. İlerleme toplantısı sonrasında olmak üzere proje boyunca toplam 4 ilerleme toplantısı sonrasına proje ile ilgili gelişmelerin yerel TV & radyo programında kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.
 1. Yerel veya web üzerinden yayın yapan bir TV veya radyo kanalında İdare
yetkilileri ve proje ekibinin söyleşi yapmasını sağlamak, söyleşinin canlı veya banttan yayını sağlanacaktır. Yüklenici, tüm yazılı ve görsel materyallerde Karadeniz Sınır ötesi İşbirliği Programı görünürlük kurallarına uyacaktır.
 
 1. İDARENİN SORUMLULUKLARI
 
 1. Proje Başlangıç Toplantıları Organizasyonu ve Basım & Tanıtım İşleri Hizmet Alımı işleri yapılırken yüklenici ile sürekli iletişim halinde olacak bir tam yetkili kişi atamak
 2. Yüklenici tarafından istenilen tüm belge ve bilgileri sunmak
 3. Bülten ve gazete ekinin kaba halini ve ilgili fotoğraf ve logoları Yükleniciye ulaştırmak.
 
        7. GENEL ŞARTLAR
 1. Yüklenici mesleğinin öngördüğü tüm etik kurallara uymayı taahhüt eder.

İş bu Teknik Şartname komisyonumuz tarafınca 4 (dört) sayfa, 7 (yedi) ana madde ve alt maddeleri ile birlikte tanzim edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
Ek 1 : Hizmet, sarf malzemeleri ve yapım işleri için basitleştirilmiş ihale dosyası (tek teklif)
 
 
Sözleşme Makamının adı ve adresi: Şile Kaymakamlığı Çavuş Mah. Üsküdar Cad. Hükümet Konağı No:123 Şile/ İstanbul
İrtibat kişisi: Mehmet Özdemir
İhalenin adı: Proje Başlangıç Toplantıları Organizasyonu ve Basım & Tanıtım İşleri Hizmet Alımı
Referans numarası: : BSB79- SA01
 
 
BÖLÜM A: İSTEKLİLER İÇİN BİLGİLER
 
 1. TEKLİFLERİN SUNULMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
 Sözleşme konusu:
 
Bu ihalenin konusu; AB-Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 programı kapsamında, Şile Kaymakamlığı liderliğinde yürütülen “Ecotour-Net / Karadeniz Bölgesinde Ekoturizm Ağının Geliştirilmesi” projesi kapsamında 23-24 Mayıs tarihlerinde Şile’de gerçekleştirilecek proje başlangıç (Kick-off) ve İlerleme /İzleme toplantılarının organizasyonu, toplantıya katılmak üzere Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna’dan gelecek olan ortak kurum temsilcisi misafirlerin konaklama, yeme-içme, şehir içi ulaşımı işleri ve proje ve faaliyetlerin kamuoyunda görünürlüğünün sağlanması için basın konferansı düzenlenmesi, yerel basına (gazete, radyo & TV) proje ile ilgili içeriklerin ve gazete ekinin hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanmasını kapsayan hizmetlerin alımıdır. (İlgili teknik şartnameye uygun olarak)
 
 • Bu bölümün 2. maddesindeki teknik bilgilerde ve ekli teknik şartnamede belirtildiği şekilde hizmetlerin sağlanması
Tekliflerin sunulması için son tarih:
Tekliflerin sunulması için son tarih  10 / 05 / 2019 Saat: 14:00. Bu son tarihten sonra alınan herhangi bir teklif otomatik olarak reddedilecektir.
 
Tekliflerin sunulması ve adres:
İstekliler tekliflerini ihale dosyasının B Bölümünde mevcut olan standart teslim formunu kullanarak sunacaklardır. Teklif 1 (bir) orijinal olarak sunulacaktır. E-posta gönderimi durumunda isteklilerin taranmış bir orijinalini sunması mümkündür. Tarif edilen formu kullanılmayan teklifler ihale makamı tarafından reddedilir.
Posta veya kurye ile teslimat yapılması durumunda, teklifler iki ayrı zarf içerisinde gönderilecektir:
İsteklinin bilgileri, isteklinin beyanı ve teknik teklif için birinci zarf
• Finansal bilgiler için ikinci zarf
Her iki zarfın da içinde olduğu bir zarfın dış kısmında aşağıdaki bilgiler yer alır:
Sözleşme Makamının adı ve adresi
İrtibat kişisi
İhalenin adı
Referans numarası
İsteklinin adı ve adresi
E-posta ile gönderilecekse, mesaj aşağıdakileri açıkça belirtecektir:
 
İhalenin adı
Referans numarası
İsteklinin adı ve adresi
İhale başvuru formu ve destekleyici belgeler e-postada ek olarak  yer alacaktır.
 
 
 
 1. TEKNİK BİLGİLER
İsteklilerin aşağıda belirtildiği gibi hizmet sağlamaları gerekmektedir. Teklif sahipleri teknik teklifte, teslimatlar – iş teslimi hakkında aşağıdaki tabloya göre daha ayrıntılı bilgi vereceklerdir.
 
No
Ürün/Hizmet başğı
Açıklama
Gerekli zaman aralığı
Gerekli işler (varsa)
1
Proje Başlangıç toplantısı, İlerleme Komitesi ve İzleme Komitesi toplantıları organizasyonu
ECOTOUR-NET PROJESİ, PROJE YÖNETİM FAALİYETLERİ
3 gün (22-23-24 mayıs 2019
12 yabancı misafirin 2 gece konaklaması, öğlen ve akşam yemekleri, İstanbul seyehati ve  şehir içi ulaşım
2
Basın Konferansı
ECOTOUR-NET PROJESİ, PROJE YÖNETİM FAALİYETLERİ
24 MAYIS 2019
Basının davet edilmesi, içeriklerin hazırlanması, basında çıkan haberlerin idareye teslimi
3
Toplantı Salonu ve İaşe
ECOTOUR-NET PROJESİ, PROJE YÖNETİM FAALİYETLERİ
23-24 MAYIS 2019
20 kişinin 2 gün toplantı yağacağı salonun hazırlanması, ses sistemi, bilgisayar ve projeksiyon cihazı, 4 mola için yiyecek ve içecek servisi, proje görünürlük materyallerinin ve promosyon hazırlanması
4
8 adet basın bülteni
ECOTOUR-NET PROJESİ, İletişim Başlatma Faaliyetleri
120 gün (4 dönem için 3’er ay)
Basın bültenin içeriğinin (yazılı ve görsel) oluşturulması ve yerel basında haber olarak yayınlanmasının sağlanması
5
4 Adet yerel radyo & TV yayını yapımı
ECOTOUR-NET PROJESİ, İletişim Başlatma Faaliyetleri
120 gün (4 dönem için 3’er ay)
İDARE yetkilileri ve proje personelinin yerel radyo & TV kanalında proje sunumu yapmalarının sağlanması
 
* Verilecek hizmetlere ilişkin detaylar teknik şartnamede  sunulmuştur.
 
 1. FİNANSAL BİLGİLER
Sözleşmenin mümkün olan maksimum değeri  <......>
şeklindedir.
 
 1. EK BİLGİLER
Seçim kriterleri:
 • İstekliler son 5 yıl içinde verdikleri teklifin % 30 oranında benzer iş yaptıklarını kanıtlamalıdırlar. (Bu ihalede benzer iş olarak organizasyon, basım, yayın, ajans faaliyetleri geçerli olacaktır.)
 • İsteklilerin son mali yıla ilişkin mali verileri ihale bedelinin 3 katı olmak zorundadır.
Kazanma kriteri:
 •  
Başarılı ve başarısız teklif sahipleri, değerlendirme prosedürünün sonuçları hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir.
İsteklilere verilecek tahmini cevap verme süresi, tekliflerin sunulması için verilen son tarihten itibaren 3 iş günüdür.
Kazanan teklif sahibi 3 iş günü içerisinde müzakere yapmak üzere davet edilecektir.
 
 
SÖZLEŞME FORMATI
 
SÖZLEŞME ADI: şme başğı>
REFERANS:
Temsil:
VE
 Temsil:
 arasında sonuçlandırıldı.
 
Madde 1: Sözleşmenin konusu
Sözleşmenin konusu, yüklenicinin teklifinde belirtilen hizmetler / sarf malzemeleri / işlerdir.
Madde 2: Sözleşme değeri
1. Maddede belirtilen işlerin hizmetler/ tedarikler/ yapım işlerinin uygulaması için toplam sözleşme bedeli: <0,00 EUR> dur. (ücrete dayalı hizmet sözleşmeleri durumunda, bir maksimum bedel ile günlük ücretlerin, gün sayılarının ve küçük harcamaların azami miktarının dökümünü belirtiniz )
Madde 3: Sözleşme belgeleri
Sözleşmenin bu kısmını oluşturan belgeler (öncelik sırasına göre):
 • Sözleşme mutabakatı
- Yüklenicinin teklif verme aşamasında verdiği teklif ( Bkz. Belgeler Bölüm B:  istekli tarafından sunulacak teklifin formatı”)
 • ğer destekleyici belgeler (şirketin tescilinin, vergi yükümlülüklerine uyumluluğun veya diğer belgelerin talebi halinde)
        Madde 4: İş Teslimi ve ödemeler
Yüklenici, teklifinde belirtilen hizmetleri /malzemeleri / işleri  rezervasyon yapmadan teslim edecektir. Teslimatlar belirtilen tarihler içerisinde yapılacaktır.
İhale Makamı, yükleniciye hizmet / malzeme / işleri bu sözleşme belgesinin 2 nci maddesinde belirtilen miktarda ödeyecektir. Ödemeler aşağıdaki zaman çizelgesi ile düzenlenecektir.
Ay
 
1
İlk ön finansman ödemesi
şme değerinin %XX’si>
Ara ödeme
< sözleşme değerinin %XX’si >
Bakiye ödemesi
< sözleşme değerinin %XX’si >
Toplam
şme değeri>
 
(hizmet sözleşmeleri durumunda) Yüklenici, hizmetlerin yürütülmesini ihale makamına sunacağı hakediş raporu ile sağlayacaktır. (ücrete dayalı hizmet sözleşmeleri durumunda). Rapor ek olarak,  ayrılan zamanın özeti, tesadüfi harcamaların listesi ve imzalanmış zaman çizelgelerini içerecektir.
 
Madde 5: Sözleşmenin süresi
Sözleşmenin süresi 20 aydır.
Madde 6: Sözleşmenin iptali
İhale makamı ödeme ve diğer yükümlülükleri yerine getirmezse, sözleşme Yüklenici tarafından askıya alınabilir.
Sözleşme, aşağıdaki nedenlerin birinden dolayı İhale Makamı tarafından feshedilebilir:
 • Yüklenici, sözleşmeyi ciddi şekilde ihlal etmekte, yükümlülüklerini yerine getirememektedir.
 • Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiye edilmesi, mahkemelerin idaresi altında işlem yapması, alacaklılarla düzenlemeler yapması, faaliyetlerini askıya alması, bu maddelerle ilgili işlemlere konu olması veya ulusal yasa ve düzenlemelere göre paralel durumlardan kaynaklanan benzer pozisyonlarda bulunması.
Madde 7: Anlaşmazlıkların çözümü
Bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkacak  herhangi bir ihtilaf başka türlü çözülemediği takdirde münhasır yargı yetkisine sahip İstanbul Mahkemelerine sevk edilecektir.
Yüklenici için                                                          İhale makamı için
İsim:                                                                         İsim:
Pozisyon:                                                                  Pozisyon:
İmza:                                                                       İmza:
Tarih:                                                                        Tarih :

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        BÖLÜM B: İSTEKLİLER İÇİN TEKLİF FORMATI
 1. İSTEKLİNİN BİLGİLERİ
        Teklifi sunan:
                                        
        Teklifi yapan tüzel kişilik veya tüzel kişilerin adı
 
        Adres
 
        Yasal kayıt numarası
 
        İrtibat kişisi:
                                
        İsim
 
        Telefon
 
        e-posta adresi
 
 1. İSTEKLİNİN BEYANI
        Bu teklifte sunulan hizmetlerin, ihale makamı tarafından tarafımıza verilen şartnamelere tam uygun olduğunu imzalayarak teyit ederim. Sunulan hizmetlerin / malzemelerinin / işlerin ayrıntılı açıklaması teknik teklifte sunulmaktadır.
        Ayrıca, tarafımızın AB tarafından finanse edilen bir sözleşme kapsamında hizmet sağlama konusunda tam olarak uygun olduğunu ve  ihale dışı bırakılması anlamına gelebilecek herhangi bir durumda olmadığını teyit ederim.
Son olarak, bu teklifi sunarken ihale prosedüründeki ilgili taraflarla herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını beyan ederim.
 1. TEKNİK TEKLİF
Lütfen aşağıdaki standart tabloları kullanarak (karma sözleşmeler hariç tablolardan birini seçin) ve diğer ilgili bilgileri ve / veya belgeleri ekleyerek sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi verin.

 

        No.
Ürün başlığı
Teklif edilen hizmetlerin tanımı
  Önerilen zaman aralığı
  Önerilen girdiler
1
        Proje Başlangıç toplantısı, İlerleme Komitesi ve İzleme Komitesi toplantıları organizasyonu
 
 
 
2
        Basın Konferansı
 
 
 
3
        Toplantı Salonu ve İaşe
 
 
 
4
        8 adet basın bülteni
 
 
 
5
        4 Adet yerel radyo & TV yayını yapımı
 
 
 

 

 

 1. FINANSAL TEKLİF
Sunulan hizmetlerin toplam fiyatı ğildir.[1] İş kalemleri bazında fiyatlar aşağıdaki gibidir;
        
        Sıra No
     Hizmetin Adı
        Adedi
        Birim Fiyatı
        Toplam Fiyat
        1        
        Proje Başlangıç toplantısı, İlerleme Komitesi ve İzleme Komitesi toplantıları organizasyonu
        20 (kişi üzerinden)
 
 
        2
        Basın Konferansı        
        1
 
 
        3
        Toplantı Salonu ve İaşe
        1
 
 
        4
        8 adet basın bülteni
        8
 
 
        5
        4 Adet yerel radyo & TV yayını yapımı
        4
 
 
        Genel Toplam
 
 
 
< XX.XXX> EURO
 
Sunulan fiyat, teknik teklifte tarif edilen kalemlerin icra edilmesini / teslim edilmesini ve gerektiğinde nakliye, lojistik, vb. gibi tüm ilgili olası masrafları içerir.
Lütfen teknik teklifteki ürünlere uygun olarak ayrıntılı bir dökümü ekleyin. Ücretli hizmet sözleşmeleri için, uzmanlık günlerinin ve günlük ücretlerin sayısının yanı sıra olası masrafların dökümünü de dahil edin.
 
        İsim
 
        İmza
 
 
        Tarih
 
 

 

HARİÇ TUTMA KRİTERLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ ÜZERİNE ONUR BEYANI
Aşağıda imzası bulunanlar [bu formun imza sahibinin ismini giriniz], temsilen:
 
        (sadece gerçek kişiler için) kendisi
        (sadece tüzel kişiler için) aşağıdaki tüzel kişi:
 
        Kimlik veya pasaport numarası
 
 
        (‘kişi’)
        Tam resmi adı:
        Resmi yasal formu:
        Yasal kayıt numarası:
        Tam resmi adresi:
        KDV kayıt numarası:
 
        (‘kişi’)
 
 
        ​I - KİŞİ İLE İLGİLİ İSTİSNALARIN DURUMU
 
        
        yukarıda belirtilen kişinin aşağıdaki durumlardan birinde olduğunu beyan eder:
        EVET        
        HAYIR
        iflasa, ödeme aczine veya tasfiye işlemlerine tabi, varlıkları bir tasfiye memuru veya mahkeme tarafından idare edilmekte, alacaklılarla yapılan bir düzenlemede, iş faaliyetleri askıya alınmış veya ulusal yasa ve düzenlemelere göre paralel durumlardan kaynaklanan benzer pozisyonlarda bulunmakta;
 
 
        nihai bir mahkeme kararı veya nihai idari karar ile, kişinin, içinde bulunduğu ülkenin, ihale makamının bulunduğu ülkenin veya sözleşmenin yerine getirildiği ülkenin kanunları uyarınca, vergileri veya sosyal güvenlik katkılarının ödenmesine ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiği karar altına alınmıştır
 
        Nihai bir mahkeme kararı veya nihai bir idari karar ile kişinin ilgili yasalara veya düzenlemelere veya kişinin ait olduğu mesleğin etik standartlarına aykırı davranarak görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğuna hüküm verilmiştir ya da mesleki itibarına etki eden herhangi bir haksız davranışta bulunması  bu tür davranışların özellikle aşağıdakilerden herhangi biri de dahil olmak üzere art niyet veya ağır ihmali ifade etmektedir:
 
        (i)hariç tutma veya seçim kriterlerinin yerine getirilmesi ya da bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekçelerin bulunmadığının doğrulanması için gerekli olan bilgilerin hileli veya ihmalkâr şekilde yanlış beyan edilmesi
 
 
        (ii) rekabeti bozmak niyetiyle diğer kişilerle anlaşmaya varmak
 
 
 
 
        (iv)ihale prosedürü sırasında ihale makamının karar verme sürecini etkilemeye teşebbüs etmek
 
 
        (v)ihale prosedüründe usule aykırı avantajlar sağlayabilecek gizli bilgileri elde etmeye teşebbüs etmek
 
 
        kişinin aşağıdakilerden suçlu bulunduğuna nihai bir mahkeme kararıyla hükmedilmiştir:
 
        (i) 26 Temmuz 1995 tarihli Konsey Yasası tarafından belirlenen Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunması ile ilgili Sözleşme'nin 1. Maddesi anlamında sahtekarlık;
 
 
        (ii)26 Mayıs 1997 tarihli Konsey Yasası tarafından belirlenen Avrupa Toplulukları veya AB Üye Devletleri görevlilerini de içeren yolsuzlukla mücadele konulu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ve   Konsey Çerçeve Kararı 2003/568 / JHA Madde 2 (1)’ de olduğu gibi ve aynı zamanda Türkiye’nin yasal hükümleri içinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında ENI CBC için Finansman Anlaşmasının Genel Şartlarının 14. Maddesinde tanımlandığı gibi yolsuzluk;
 
 
        (iii)2008/841 / JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararının 2. Maddesinde tanımlandığı gibi bir suç örgütüne katılım;
 
 
        (iv)Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2005/60 / EC sayılı Direktifinin 1. Maddesinde tanımlanan para aklama veya terörün finansmanı;
 
 
        (v)2002/475 / JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararının 1 ve 3. maddelerinde tanımlanan terörist faaliyetlerle bağlantılı suçlar ve terörle ilgili suçlar veya bu kararın 4. Maddesinde bahsedildiği gibi sırasıyla bu suçların işlenmesi, teşvik edilmesi, yardımda bulunulması, bu suçların işlenmesine teşebbüs edilmesi;
 
 
        (vi)Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/36 / EU sayılı Direktifinin 2. Maddesinde ifade edildiği şekliyle çocuk işçiliği veya insan ticaretinin diğer biçimleri;
 
 
        Kişi, Birlik bütçesinden veya Türkiye kamu bütçesi tarafından finanse edilen bir sözleşmenin erken iptaline veya tazmin edilen zararların veya diğer sözleşme cezalarının uygulanmasına neden olan, bir sözleşmenin yerine getirilmesindeki temel yükümlülüklere uymada önemli eksiklikler göstermiştir veya söz konusu durumlar Türkiye’deki yetkili makamları, Türkiye’deki Avrupa Birliği Delegasyonu, ENPI CBC veya ENI CBC'nin herhangi bir Yönetim Makamı, ENI CBC Denetim Makamları, Avrupa Komisyonu, OLAF veya Avrupa Denetleme Mahkemesi tarafından yapılan belirtilen kontroller, denetimler veya soruşturmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
 
 
        2988/95 sayılı Konsey Tüzüğü'nün (EC, Euratom) 1 (2) Maddesi kapsamında kişinin usulsüzlük yaptığına nihai bir mahleme kararı veya nihai idari karar ile hükmedilmiştir;
 
 
        ağır mesleki görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, yolsuzluk, diğer cezai suçlar, sözleşmenin uygulamasında önemli eksiklikler olması veya usulsüzlük durumunda, başvuru sahibi aşağıdakileri kabul eder:
        Avrupa Denetim Mahkemesi denetçileri, OLAF tarafından yapılan denetimler veya soruşturmalar bağlamında ortaya konan gerçekler veya Avrupa Komisyonu, Yönetim Makamı veya Denetim Makamı yetkilisi, yetkili Türkiye makamları veya diğer yetkili herhangi bir organ tarafından gerçekleştirilen diğer kontrol ve denetimler;
        mesleki etik standartlarının uygulanmasının doğrulanmasından sorumlu yetkili denetim organı tarafından alınan disiplin önlemlerini içerebilecek nihai olmayan idari kararlar;
        Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşmasında öngörülen rekabet kurallarının ihlali ile ilgili Yönetim Makamının, Türkiye Ulusal Makamının (Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasındaki ENI CBC programları için Finansman Anlaşmasında tanımlanan) veya Avrupa Komisyonunun kararları veya ulusal rekabet yasasının ihlaline ilişkin ulusal yetkili makamın kararları; veya  ihale Makamı'nın yetkilendirme görevlisi tarafından hariç tutulma kararları.
 
 
 
 
        II –  TÜZEL KİŞİ ÜZERİNDE TEMSİLCİLİK, KARAR VERME VEYA KONTROL GÜCÜ OLAN GERÇEK KİŞİLERİN HARİÇ TUTULMA DURUMLARI
 
        yukarıda belirtilen tüzel kişinin idari, idare veya denetim organı üyesi olan veya yukarıda belirtilen tüzel kişi ile ilgili olarak temsil, karar veya kontrol yetkisine sahip olan gerçek bir kişi (bu, şirket müdürlerini , yönetim veya denetim organları üyelerini ve bir gerçek kişinin hisselerin çoğunluğuna sahip olduğu halleri kapsar) aşağıdaki durumlardan birinde olduğunu beyan eder:
        EVET
        HAYIR
        Yukarıdaki durum (c) (ciddi mesleki görevi kötüye kullanma)
 
 
        Yukarıdaki durum (d) (dolandırıcılık, yolsuzluk veya diğer cezai suçlar)
 
 
        Yukarıdaki durum (e) (bir sözleşmenin uygulanmasında önemli eksiklikler)
 
 
 
       Yukarıdaki durum (f) (usulsüzlük)
 
 
 
 
        III – TÜZEL KİŞİLERİN BORÇLARINA SINIRSIZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ HARİÇ TUTULMA DURUMLARI
 
                
        Yukarıda belirtilen tüzel kişinin borçları için sınırsız sorumluluk üstlenen bir gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki durumlardan birinde olduğunu beyan eder:
        EVET                        
        HAYIR
        Yukarıdaki durum (a) (iflas)
 
 
        Yukarıdaki durum (b) (vergi veya sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesi ihlali)
 
 
        IV – PROSEDÜRDEN ÇIKARILMA GEREKÇELERİ
         Yukarıda bahsi geçen kişi beyan eder ki:
        EVET
        HAYIR
 
        Bu satın alma prosedürü için ihale dokümanlarının hazırlanmasında daha önce yer alarak rekabeti bozmuştur.
 
 
 
           
        V- DÜZELTİCİ ÖNLEMLER
 
        Kişi, yukarıda listelenen hariç tutulma durumlarından birini beyan ederse, hariç tutulma durumunu düzeltmek için aldığı önlemleri belirtmeli ve böylece güvenilirliğini göstermelidir. Bu, ileride ortaya çıkmasını, hasar tazminini veya para cezalarının ödenmesini önlemek için örn. teknik, organizasyonel ve personel önlemlerini kapsayabilir. Alınan iyileştirici önlemleri gösteren ilgili belgeli kanıt, bu beyannameye ek olarak verilmelidir. Söz konusu durum bu beyannamenin (d) maddesinde belirtilen durumlar için geçerli değildir.
 
        VI – İSTEK HALİNDE KANIT
 
        Talep üzerine ve İhale Makamı tarafından belirlenen süre içinde, kişi idari, yönetim veya denetim organının üyesi olan kişiler hakkında bilgi vermelidir. Ayrıca, kişinin kendisi ile ilgili olarak ve kişinin borcuna sınırsız yükümlülüğü kabul eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında aşağıdaki kanıtları sunmalıdır:
        (A), (c), (d) veya (f) 'de tanımlanan durumlar için, adli sicilden son bir kaydın alınması gerekir veya bu olmazsa, bu taleplerin karşılanmasında tatmin edici olduğunu ispatlayan, kişinin kuruluşunun ülkesindeki  bir adli veya idari makam tarafından yakın zamanda alınan bir belgenin ibrazı.
        (A) veya (b) bendinde belirtilen durum için, devletin ilgili yetkili makamları tarafından verilen son sertifikaların alınması gereklidir. Bu belgeler, örneğin KDV, gelir vergisi (sadece gerçek kişiler), şirket vergisi (sadece tüzel kişiler) ve sosyal güvenlik katkıları dahil olmak üzere kişinin sorumlu olduğu tüm vergileri ve sosyal güvenlik katkılarını kapsayan kanıt sunmalıdır. Yukarıda belirtilen herhangi bir belgenin ilgili ülkede verilmediği hallerde, bir adli makam veya noterin huzurunda yapılan yeminli bir beyanla veya bunun yerine kuruluşunun ülkesinde bir idari makam veya nitelikli bir meslek kuruluşu önünde yapılan ciddi bir beyanın belgelenmesiyle yeri doldurulabilir.
Başka bir satın alma prosedürü için önceden gönderilmişse, kişinin kanıtı sunması zorunlu değildir. Belgeler, ihale makamı tarafından talep edildiği tarihten bir yıl öncesini geçmeyecek şekilde çıkarılmış olmalı ve bu tarihte hala geçerli olmalıdır.
İmzacı-İmzalayan, kişinin daha önceki bir prosedür için belgeli kanıtını halihazırda sağladığını ve durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiğini beyan eder:
 
        Belge
        Önceki prosedüre tam referans
        Gerektiği kadar çok satır ekleyin.
 
 
 
        VII – SEÇİM KRİTERLERİ
 
        Yukarıda belirtilen kişinin ihale şartnamesinde belirtilen şekilde tek tek geçerli seçim kriterlerine uyduğunu beyan eder:
        EVET
        HAYIR
        İhale şartnamesinin 1. bölümünün gerektirdiği şekilde sözleşmenin uygulanması için gereken mesleki faaliyeti sürdürmek için yasal ve düzenleyici bir kapasiteye sahiptir;
 
 
        İhale şartnamesinin 3. bölümünde belirtilen uygulanabilir ekonomik ve finansal kriterleri yerine getirir;
 
 
        İhale şartnamesinin 3. bölümünde belirtilen uygulanabilir teknik ve mesleki kriterleri yerine getirir.
 
 
 
 
        Yukarıda belirtilen kişi, eğer tek istekli veya ortaklaşa girilen ihalenin lideri durumunda ise, aşağıdakileri beyan eder:
        EVET
        HAYIR
        İstekli, birleşik bir ihale halinde, grubun tüm üyelerini ve uygulanabiliyorsa taşeronları da içine alır şekilde, ihale şartnamesinde tanımlandığı biçimde konsolide bir değerlendirmenin yapılacağı tüm seçim kriterlerine uyum gösterir.
 
 
 
        VII – SEÇİM İÇİN KANIT
İmza sahibi, yukarıda belirtilen kişinin, ihale şartnamesinin ilgili bölümlerinde listelenen ve talep üzerine ve geciktirmeden elektronik ortamda bulunmayan ihtiyaç duyulan destekleyici belgeleri sağlayabileceğini beyan eder.
Banka bir satın alma prosedürü için önceden gönderilmişse, kişinin kanıtı sunması zorunlu değildir. Belgeler, ihale makamı tarafından talep tarihinden bir yıldan önce çıkarılmış olmamalı ve bu tarihte hala geçerli olmalıdır.
İmzacı, kişinin daha önceki bir prosedür için belgeli kanıtını halihazırda sağladığını ve durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiğini beyan eder:
        Belge
        Önceki prosedüre tam referans
        Gerektiği kadar çok satır ekleyin.
 
 
Yukarıda belirtilen kişi, bu prosedüre kabul edilmek için bir koşul olarak sağladığı beyan veya bilgilerin herhangi birinin yanlış olduğu kanıtlarsa, bu prosedürden çıkarılabilir ve idari yaptırımlara (hariç tutulma veya finansal ceza) maruz kalabilir.
 
 
Tam İsim         Tarih            imza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBC ortak ülkelerden faydalanıcılar vergiden muaftır, bu nedenle yükleniciler KDV olmadan faturaları çıkarmalıdır
 
 
                                       T.C. Şile Kaymakamlığı Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi Hükümet Konağı No:123
                                Telefon:0216 711 21 12-0216 712 13 26 E-posta:sile@istanbul.gov.tr-sileprojeler@gmail.com