TANITIM VE BİLGİLENDİRME KAMPANYASI İŞLERİ İHALESİ
 
İhalenin konusu 
CERTOUR II Projesi “iletişim ve tanıtım faaliyetleri”
Tekliflerin sunulması için son tarih
 
 
Tekliflerin sunulması için son tarih  01 / 03  / 2019 Saat: 14:00
 
 
Tekliflerin sunulması
 
İstekliler tekliflerini ihale dosyasının B Bölümünde mevcut olan standart teslim formunu kullanarak sunacaklardır. Teklif 1 (bir) orijinal olarak sunulacaktır.
E-posta gönderimi durumunda isteklilerin taranmış bir orijinalini sunması mümkündür.
Posta veya kurye ile teslimat yapılması durumunda, teklifler iki ayrı zarf içerisinde gönderilecektir:
• İsteklinin bilgileri, isteklinin beyanı ve teknik teklif için birinci zarf
• Finansal bilgiler için ikinci zarf
 
E-mail Adresleri
 
sile@istanbul.gov.tr
 
Adres/Tel
Çavuş Mahallesi, Üsküdar Caddesi, Hükümet Konağı, Kat: 5, Şile, İstanbul, Telefon: (0216) 711 2112
İrtibat
Proje koordinatörü: Ayla Beşir 0533 617 39 15
Proje Finansal Koordinatörü: Mehmet Özdemir 0530 350 77 24
 
 
 
 
 
Ek 1: Hizmet, sarf malzemeleri ve yapım işleri için basitleştirilmiş ihale
dosyası (tek teklif)
 
Sözleşme Makamının adı ve adresi: Şile Kaymakamlığı Çavuş Mah. Üsküdar Cad. Hükümet Konağı No:123 Şile/ İstanbul
İrtibat kişisi: Mehmet Özdemir
İhalenin adı: CERTOUR II Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyası İşleri
Referans numarası: CERTOUR II / SA02
 
BÖLÜM A: İSTEKLİLER İÇİN BİLGİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. TEKLİFLERİN SUNULMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
 Sözleşme konusu:
Bu ihalenin konusu; Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyası İşleri CERTOUR II Projesi “iletişim ve tanıtım faaliyetleri” (Communication and start-up activities A.C.1) Faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmektedir. Faaliyet çerçevesinde AB destekli projenin kamuoyunda görünürlüğünün sağlanması, hedef grupların ve vatandaşların proje faaliyetlerinden haberdar olması amacı ile yüklenici; idarenin 4 basın bülteni, 2 gazete eki, 1 TV sunumu veya tanıtım filmi ve 1 radyo sunumu gerçekleştirmesini sağlayacaktır. (İlgili teknik şartnameye uygun olarak)
 • Bu bölümün 2. maddesindeki teknik bilgilerde ve ekli teknik şartnamede belirtildiği şekilde hizmetlerin sağlanması
Tekliflerin sunulması için son tarih:
Tekliflerin sunulması için son tarih  01 / 03  / 2019 Saat: 14:00. Bu son tarihten sonra alınan herhangi bir teklif otomatik olarak reddedilecektir.
Tekliflerin sunulması ve adres:
İstekliler tekliflerini ihale dosyasının B Bölümünde mevcut olan standart teslim formunu kullanarak sunacaklardır. Teklif 1 (bir) orijinal olarak sunulacaktır. E-posta gönderimi durumunda isteklilerin taranmış bir orijinalini sunması mümkündür. Tarif edilen formu kullanılmayan teklifler ihale makamı tarafından reddedilir.
Posta veya kurye ile teslimat yapılması durumunda, teklifler iki ayrı zarf içerisinde gönderilecektir:
İsteklinin bilgileri, isteklinin beyanı ve teknik teklif için birinci zarf
• Finansal bilgiler için ikinci zarf
Her iki zarfın da içinde olduğu bir zarfın dış kısmında aşağıdaki bilgiler yer alır:
 
Sözleşme Makamının adı ve adresi
İrtibat kişisi
İhalenin adı
Referans numarası
İsteklinin adı ve adresi
E-posta ile gönderilecekse, mesaj aşağıdakileri açıkça belirtecektir:
 
İhalenin adı
Referans numarası
İsteklinin adı ve adresi
İhale başvuru formu ve destekleyici belgeler e-postada ek olarak yer alacaktır.
 
 
 1. TEKNİK BİLGİLER
İsteklilerin aşağıda belirtildiği gibi hizmet sağlamaları gerekmektedir. Teklif sahipleri teknik teklifte, teslimatlar – iş teslimi hakkında aşağıdaki tabloya göre daha ayrıntılı bilgi vereceklerdir
 
No
Ürün başlığı
Açıklama
Gerekli zaman aralığı
Gerekli işler (varsa)
1
4 adet basın bülteni
CERTOUR II projesi 1. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
Basın bültenin içeriğinin (yazılı ve görsel) oluşturulması ve yerel basında haber olarak yayınlanmasının sağlanması
2
2 Adet gazete eki
CERTOUR II projesi 1. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
Eklerin içeriğinin yazılı ve görsel olarak hazırlanması, basılması ve yerel gazetelere verilerek dağıtımının sağlanması
3
1 Adet yerel TV yayını yapılması
CERTOUR II projesi 1. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
TV sunumu veya tanıtım filmi hazırlamak. Hazırlanan sunumun veya tanıtım filminin yerel TV kanalında veya web üzerinden yayın yapan bir kanalda en az bir defa yayınlanmasını sağlamak.
4
1 Adet yerel radyo yayını yapımı
CERTOUR II projesi 1. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
İDARE yetkilileri ve proje personelinin yerel radyo kanalında proje sunumu yapmalarının sağlanması
5
4 adet basın bülteni
CERTOUR II projesi 2. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
Basın bültenin içeriğinin (yazılı ve görsel) oluşturulması ve yerel basında haber olarak yayınlanmasının sağlanması
6
2 Adet gazete eki
CERTOUR II projesi 2. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
Eklerin içeriğinin yazılı ve görsel olarak hazırlanması, basılması ve yerel gazetelere verilerek dağıtımının sağlanması
7
1 Adet yerel TV yayını yapılması
CERTOUR II projesi 2. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
TV sunumu veya tanıtım filmi hazırlamak. Hazırlanan sunumun veya tanıtım filminin yerel TV kanalında veya web üzerinden yayın yapan bir kanalda en az bir defa yayınlanmasını sağlamak.
8
1 Adet yerel radio yayını yapımı
CERTOUR II projesi 2. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
İDARE yetkilileri ve proje personelinin yerel radyo kanalında proje sunumu yapmalarının sağlanması
9
4 adet basın bülteni
CERTOUR II projesi 3. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
Basın bültenin içeriğinin (yazılı ve görsel) oluşturulması ve yerel basında haber olarak yayınlanmasının sağlanması
10
2 Adet gazete eki
CERTOUR II projesi 3. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
Eklerin içeriğinin yazılı ve görsel olarak hazırlanması, basılması ve yerel gazetelere verilerek dağıtımının sağlanması
11
1 Adet yerel TV yayını yapılması
CERTOUR II projesi 3. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
TV sunumu veya tanıtım filmi hazırlamak. Hazırlanan sunumun veya tanıtım filminin yerel TV kanalında veya web üzerinden yayın yapan bir kanalda en az bir defa yayınlanmasını sağlamak.
12
1 adet yerel radio yayını yapımı
CERTOUR II projesi 3. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası
120 gün
İDARE yetkilileri ve proje personelinin yerel radyo kanalında proje sunumu yapmalarının sağlanması
 
* Verilecek hizmetlere ilişkin detaylı teknik şartname ekte sunulmuştur
 
 1. FİNANSAL BİLGİLER
Sözleşmenin mümkün olan maksimum değeri  < XX> şeklindedir.
 1. EK BİLGİLER
Seçim kriterleri:
 • İstekliler son 5 yıl içinde verdikleri teklifin % 30 oranında benzer iş yaptıklarını kanıtlamalıdırlar. (Bu ihalede benzer iş olarak basım, yayın, ajans faaliyetleri geçerli olacaktır.)
 • İsteklilerin son mali yıla ilişkin mali verileri ihale bedelinin 3 katı olmak zorundadır.
Kazanma kriteri:
 •  
Başarılı ve başarısız teklif sahipleri, değerlendirme prosedürünün sonuçları hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir.
İsteklilere verilecek tahmini cevap verme süresi, tekliflerin sunulması için verilen son tarihten itibaren 5 iş günüdür.
Kazanan teklif sahibi 5 iş günü içerisinde müzakere yapmak üzere davet edilecektir.
 
 
 
 
SÖZLEŞME FORMATI
SÖZLEŞME ADI:
REFERANS:
Temsil:
VE
 Temsil:
 arasında sonuçlandırıldı.
 
Madde 1: Sözleşmenin konusu
Sözleşmenin konusu, yüklenicinin teklifinde belirtilen hizmetler / sarf malzemeleri / işlerdir.
Madde 2: Sözleşme değeri
1. Maddede belirtilen işlerin hizmetler/ tedarikler/ yapım işlerinin uygulaması için toplam sözleşme bedeli: <0,00 EUR> dur. (ücrete dayalı hizmet sözleşmeleri durumunda, bir maksimum bedel ile günlük ücretlerin, gün sayılarının ve küçük harcamaların azami miktarının dökümünü belirtiniz )
Madde 3: Sözleşme belgeleri
Sözleşmenin bu kısmını oluşturan belgeler (öncelik sırasına göre):
 •  
- Yüklenicinin teklif verme aşamasında verdiği teklif (
 •  
Madde 4: İş Teslimi ve ödemeler
Yüklenici, teklifinde belirtilen hizmetleri /malzemeleri / işleri  rezervasyon yapmadan teslim edecektir. Teslimatlar belirtilen tarihler içerisinde yapılacaktır.
İhale Makamı, yükleniciye hizmet / malzeme / işleri bu sözleşme belgesinin 2 nci maddesinde belirtilen miktarda ödeyecektir. Ödemeler aşağıdaki zaman çizelgesi ile düzenlenecektir.
Ay
 
1
İlk ön finansman ödemesi
Ara ödeme
< sözleşme değerinin %XX’si >
Bakiye ödemesi
< sözleşme değerinin %XX’si >
Toplam
 
(hizmet sözleşmeleri durumunda) Yüklenici, hizmetlerin yürütülmesini ihale makamına sunacağı hakediş raporu ile sağlayacaktır. (ücrete dayalı hizmet sözleşmeleri durumunda). Rapor ek olarak,  ayrılan zamanın özeti, tesadüfi harcamaların listesi ve imzalanmış zaman çizelgelerini içerecektir.
 
Madde 5: Sözleşmenin süresi
Sözleşmenin süresi 19 aydır.
Madde 6: Sözleşmenin iptali
İhale makamı ödeme ve diğer yükümlülükleri yerine getirmezse, sözleşme Yüklenici tarafından askıya alınabilir.
Sözleşme, aşağıdaki nedenlerin birinden dolayı İhale Makamı tarafından feshedilebilir:
 • Yüklenici, sözleşmeyi ciddi şekilde ihlal etmekte, yükümlülüklerini yerine getirememektedir.
 • Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiye edilmesi, mahkemelerin idaresi altında işlem yapması, alacaklılarla düzenlemeler yapması, faaliyetlerini askıya alması, bu maddelerle ilgili işlemlere konu olması veya ulusal yasa ve düzenlemelere göre paralel durumlardan kaynaklanan benzer pozisyonlarda bulunması.
Madde 7: Anlaşmazlıkların çözümü
Bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkacak herhangi bir ihtilaf başka türlü çözülemediği takdirde münhasır yargı yetkisine sahip İstanbul Mahkemelerine sevk edilecektir.
Yüklenici için                                                                     İhale makamı için
İsim:                                                                                                  İsim:
Pozisyon:                                                                                         Pozisyon:
İmza:                                                                                                 İmza:
Tarih:                                                                                                  Tarih :

 

 

 

 

 

BÖLÜM B: İSTEKLİLER İÇİN TEKLİF FORMATI
 1. İSTEKLİNİN BİLGİLERİ
Teklifi sunan:
Teklifi yapan tüzel kişilik veya tüzel kişilerin adı
 
Adres
 
Yasal kayıt numarası
 
İrtibat kişisi:
İsim
 
Telefon
 
e-posta adresi
 
 1. İSTEKLİNİN BEYANI
Bu teklifte sunulan hizmetlerin, ihale makamı tarafından tarafımıza verilen şartnamelere tam uygun olduğunu imzalayarak teyit ederim. Sunulan hizmetlerin / malzemelerinin / işlerin ayrıntılı açıklaması teknik teklifte sunulmaktadır.
Ayrıca, tarafımızın AB tarafından finanse edilen bir sözleşme kapsamında hizmet sağlama konusunda tam olarak uygun olduğunu ve  ihale dışı bırakılması anlamına gelebilecek herhangi bir durumda olmadığını teyit ederim.
Son olarak, bu teklifi sunarken ihale prosedüründeki ilgili taraflarla herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını beyan ederim.
 1. TEKNİK TEKLİF
Lütfen aşağıdaki standart tabloları kullanarak (karma sözleşmeler hariç tablolardan birini seçin) ve diğer ilgili bilgileri ve / veya belgeleri ekleyerek sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi verin.

 

No.
Ürün başlığı
Teklif edilen hizmetlerin tanımı
Önerilen zaman aralığı
Önerilen girdiler
1
4 adet basın bülteni
 
 
 
2
2 Adet gazete eki
 
 
 
3
1 Adet yerel TV yayını yapılması
 
 
 
4
1 adet yerel radyo yayını yapımı
 
 
 
5
4 adet basın bülteni
 
 
 
6
2 Adet gazete eki
 
 
 
7
1 Adet yerel TV yayını yapılması
 
 
 
8
1 adet yerel radyo yayını yapımı
 
 
 
9
4 adet basın bülteni
 
 
 
10
2 Adet gazete eki
 
 
 
11
1 Adet yerel TV yayını yapılması
 
 
 
12
1 adet yerel radyo yayını yapımı
 
 
 
 1. FINANSAL TEKLİF
Sunulan hizmetlerin toplam fiyatı [1] İş kalemleri bazında fiyatlar aşağıdaki gibidir;
 
Sıra No
Hizmetin Adı
Adedi
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
1
Basın Bülteni
4
 
 
2
Gazete Eki
2
 
 
3
Yerel TV yayını
1
 
 
4
Yerel Radyo  Yayını
1
 
 
5
Basın Bülteni
4
 
 
6
Gazete Eki
2
 
 
7
Yerel TV yayını
1
 
 
8
Yerel Radyo  Yayını
1
 
 
9
Basın Bülteni
4
 
 
10
Gazete Eki
2
 
 
11
Yerel TV yayını
1
 
 
12
Yerel Radyo  Yayını
1
 
 
Genel Toplam
 
 
 
EURO
 
Sunulan fiyat, teknik teklifte tarif edilen kalemlerin icra edilmesini / teslim edilmesini ve gerektiğinde nakliye, lojistik, vb. gibi tüm ilgili olası masrafları içerir.
Lütfen teknik teklifteki ürünlere uygun olarak ayrıntılı bir dökümü ekleyin. Ücretli hizmet sözleşmeleri için, uzmanlık günlerinin ve günlük ücretlerin sayısının yanı sıra olası masrafların dökümünü de dahil edin.
İsim
 
İmza
 
 
Tarih
 
 
 
HARİÇ TUTMA KRİTERLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ ÜZERİNE ONUR BEYANI
Aşağıda imzası bulunanlar [bu formun imza sahibinin ismini giriniz], temsilen:
(sadece gerçek kişiler için) kendisi
(sadece tüzel kişiler için) aşağıdaki tüzel kişi:
 
Kimlik veya pasaport numarası
 
(‘kişi’)
Tam resmi adı:
Resmi yasal formu:
Yasal kayıt numarası:
Tam resmi adresi:
KDV kayıt numarası:
 
(‘kişi’)
 
 
 
 
I - KİŞİ İLE İLGİLİ İSTİSNALARIN DURUMU
yukarıda belirtilen kişinin aşağıdaki durumlardan birinde olduğunu beyan eder:
EVET
HAYIR
iflasa, ödeme aczine veya tasfiye işlemlerine tabi, varlıkları bir tasfiye memuru veya mahkeme tarafından idare edilmekte, alacaklılarla yapılan bir düzenlemede, iş faaliyetleri askıya alınmış veya ulusal yasa ve düzenlemelere göre paralel durumlardan kaynaklanan benzer pozisyonlarda bulunmakta;
 
 
nihai bir mahkeme kararı veya nihai idari karar ile, kişinin, içinde bulunduğu ülkenin, ihale makamının bulunduğu ülkenin veya sözleşmenin yerine getirildiği ülkenin kanunları uyarınca, vergileri veya sosyal güvenlik katkılarının ödenmesine ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiği karar altına alınmıştır
 
Nihai bir mahkeme kararı veya nihai bir idari karar ile kişinin ilgili yasalara veya düzenlemelere veya kişinin ait olduğu mesleğin etik standartlarına aykırı davranarak görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğuna hüküm verilmiştir ya da mesleki itibarına etki eden herhangi bir haksız davranışta bulunması  bu tür davranışların özellikle aşağıdakilerden herhangi biri de dahil olmak üzere art niyet veya ağır ihmali ifade etmektedir:
 
(i)hariç tutma veya seçim kriterlerinin yerine getirilmesi ya da bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekçelerin bulunmadığının doğrulanması için gerekli olan bilgilerin hileli veya ihmalkâr şekilde yanlış beyan edilmesi
 
 
(ii) rekabeti bozmak niyetiyle diğer kişilerle anlaşmaya varmak
 
 
 
 
(iv)ihale prosedürü sırasında ihale makamının karar verme sürecini etkilemeye teşebbüs etmek
 
 
(v)ihale prosedüründe usule aykırı avantajlar sağlayabilecek gizli bilgileri elde etmeye teşebbüs etmek
 
 
kişinin aşağıdakilerden suçlu bulunduğuna nihai bir mahkeme kararıyla hükmedilmiştir:
 
(i) 26 Temmuz 1995 tarihli Konsey Yasası tarafından belirlenen Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunması ile ilgili Sözleşme'nin 1. Maddesi anlamında sahtekarlık;
 
 
(ii)26 Mayıs 1997 tarihli Konsey Yasası tarafından belirlenen Avrupa Toplulukları veya AB Üye Devletleri görevlilerini de içeren yolsuzlukla mücadele konulu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ve   Konsey Çerçeve Kararı 2003/568 / JHA Madde 2 (1)’ de olduğu gibi ve aynı zamanda Türkiye’nin yasal hükümleri içinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında ENI CBC için Finansman Anlaşmasının Genel Şartlarının 14. Maddesinde tanımlandığı gibi yolsuzluk;
 
 
(iii)2008/841 / JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararının 2. Maddesinde tanımlandığı gibi bir suç örgütüne katılım;
 
 
(iv)Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2005/60 / EC sayılı Direktifinin 1. Maddesinde tanımlanan para aklama veya terörün finansmanı;
 
 
(v)2002/475 / JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararının 1 ve 3. maddelerinde tanımlanan terörist faaliyetlerle bağlantılı suçlar ve terörle ilgili suçlar veya bu kararın 4. Maddesinde bahsedildiği gibi sırasıyla bu suçların işlenmesi, teşvik edilmesi, yardımda bulunulması, bu suçların işlenmesine teşebbüs edilmesi;
 
 
(vi)Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/36 / EU sayılı Direktifinin 2. Maddesinde ifade edildiği şekliyle çocuk işçiliği veya insan ticaretinin diğer biçimleri;
 
 
Kişi, Birlik bütçesinden veya Türkiye kamu bütçesi tarafından finanse edilen bir sözleşmenin erken iptaline veya tazmin edilen zararların veya diğer sözleşme cezalarının uygulanmasına neden olan, bir sözleşmenin yerine getirilmesindeki temel yükümlülüklere uymada önemli eksiklikler göstermiştir veya söz konusu durumlar Türkiye’deki yetkili makamları, Türkiye’deki Avrupa Birliği Delegasyonu, ENPI CBC veya ENI CBC'nin herhangi bir Yönetim Makamı, ENI CBC Denetim Makamları, Avrupa Komisyonu, OLAF veya Avrupa Denetleme Mahkemesi tarafından yapılan belirtilen kontroller, denetimler veya soruşturmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
 
 
2988/95 sayılı Konsey Tüzüğü'nün (EC, Euratom) 1 (2) Maddesi kapsamında kişinin usulsüzlük yaptığına nihai bir mahleme kararı veya nihai idari karar ile hükmedilmiştir;
 
 
ağır mesleki görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, yolsuzluk, diğer cezai suçlar, sözleşmenin uygulamasında önemli eksiklikler olması veya usulsüzlük durumunda, başvuru sahibi aşağıdakileri kabul eder:
Avrupa Denetim Mahkemesi denetçileri, OLAF tarafından yapılan denetimler veya soruşturmalar bağlamında ortaya konan gerçekler veya Avrupa Komisyonu, Yönetim Makamı veya Denetim Makamı yetkilisi, yetkili Türkiye makamları veya diğer yetkili herhangi bir organ tarafından gerçekleştirilen diğer kontrol ve denetimler;
mesleki etik standartlarının uygulanmasının doğrulanmasından sorumlu yetkili denetim organı tarafından alınan disiplin önlemlerini içerebilecek nihai olmayan idari kararlar;
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşmasında öngörülen rekabet kurallarının ihlali ile ilgili Yönetim Makamının, Türkiye Ulusal Makamının (Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasındaki ENI CBC programları için Finansman Anlaşmasında tanımlanan) veya Avrupa Komisyonunun kararları veya ulusal rekabet yasasının ihlaline ilişkin ulusal yetkili makamın kararları; veya  ihale Makamı'nın yetkilendirme görevlisi tarafından hariç tutulma kararları.
 
 
II –  TÜZEL KİŞİ ÜZERİNDE TEMSİLCİLİK, KARAR VERME VEYA KONTROL GÜCÜ OLAN GERÇEK KİŞİLERİN HARİÇ TUTULMA DURUMLARI
yukarıda belirtilen tüzel kişinin idari, idare veya denetim organı üyesi olan veya yukarıda belirtilen tüzel kişi ile ilgili olarak temsil, karar veya kontrol yetkisine sahip olan gerçek bir kişi (bu, şirket müdürlerini , yönetim veya denetim organları üyelerini ve bir gerçek kişinin hisselerin çoğunluğuna sahip olduğu halleri kapsar) aşağıdaki durumlardan birinde olduğunu beyan eder:
EVET
HAYIR
Yukarıdaki durum (c) (ciddi mesleki görevi kötüye kullanma)
 
 
Yukarıdaki durum (d) (dolandırıcılık, yolsuzluk veya diğer cezai suçlar)
 
 
Yukarıdaki durum (e) (bir sözleşmenin uygulanmasında önemli eksiklikler)
 
 
Yukarıdaki durum (f) (usulsüzlük)
 
 
III – TÜZEL KİŞİLERİN BORÇLARINA SINIRSIZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ HARİÇ TUTULMA DURUMLARI
Yukarıda belirtilen tüzel kişinin borçları için sınırsız sorumluluk üstlenen bir gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki durumlardan birinde olduğunu beyan eder:
EVET
HAYIR
Yukarıdaki durum (a) (iflas)
 
 
Yukarıdaki durum (b) (vergi veya sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesi ihlali)
 
 
IV – PROSEDÜRDEN ÇIKARILMA GEREKÇELERİ
 Yukarıda bahsi geçen kişi beyan eder ki:
EVET
HAYIR
 
Bu satın alma prosedürü için ihale dokümanlarının hazırlanmasında daha önce yer alarak rekabeti bozmuştur.
 
 
 
           
V- DÜZELTİCİ ÖNLEMLER
Kişi, yukarıda listelenen hariç tutulma durumlarından birini beyan ederse, hariç tutulma durumunu düzeltmek için aldığı önlemleri belirtmeli ve böylece güvenilirliğini göstermelidir. Bu, ileride ortaya çıkmasını, hasar tazminini veya para cezalarının ödenmesini önlemek için örn. teknik, organizasyonel ve personel önlemlerini kapsayabilir. Alınan iyileştirici önlemleri gösteren ilgili belgeli kanıt, bu beyannameye ek olarak verilmelidir. Söz konusu durum bu beyannamenin (d) maddesinde belirtilen durumlar için geçerli değildir.
VI – İSTEK HALİNDE KANIT
Talep üzerine ve İhale Makamı tarafından belirlenen süre içinde, kişi idari, yönetim veya denetim organının üyesi olan kişiler hakkında bilgi vermelidir. Ayrıca, kişinin kendisi ile ilgili olarak ve kişinin borcuna sınırsız yükümlülüğü kabul eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında aşağıdaki kanıtları sunmalıdır:
(A), (c), (d) veya (f) 'de tanımlanan durumlar için, adli sicilden son bir kaydın alınması gerekir veya bu olmazsa, bu taleplerin karşılanmasında tatmin edici olduğunu ispatlayan, kişinin kuruluşunun ülkesindeki  bir adli veya idari makam tarafından yakın zamanda alınan bir belgenin ibrazı.
(A) veya (b) bendinde belirtilen durum için, devletin ilgili yetkili makamları tarafından verilen son sertifikaların alınması gereklidir. Bu belgeler, örneğin KDV, gelir vergisi (sadece gerçek kişiler), şirket vergisi (sadece tüzel kişiler) ve sosyal güvenlik katkıları dahil olmak üzere kişinin sorumlu olduğu tüm vergileri ve sosyal güvenlik katkılarını kapsayan kanıt sunmalıdır. Yukarıda belirtilen herhangi bir belgenin ilgili ülkede verilmediği hallerde, bir adli makam veya noterin huzurunda yapılan yeminli bir beyanla veya bunun yerine kuruluşunun ülkesinde bir idari makam veya nitelikli bir meslek kuruluşu önünde yapılan ciddi bir beyanın belgelenmesiyle yeri doldurulabilir.
Başka bir satın alma prosedürü için önceden gönderilmişse, kişinin kanıtı sunması zorunlu değildir. Belgeler, ihale makamı tarafından talep edildiği tarihten bir yıl öncesini geçmeyecek şekilde çıkarılmış olmalı ve bu tarihte hala geçerli olmalıdır.
İmzacı-İmzalayan, kişinin daha önceki bir prosedür için belgeli kanıtını halihazırda sağladığını ve durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiğini beyan eder:
Belge
Önceki prosedüre tam referans
Gerektiği kadar çok satır ekleyin.
 
 
 
VII – SEÇİM KRİTERLERİ
Yukarıda belirtilen kişinin ihale şartnamesinde belirtilen şekilde tek tek geçerli seçim kriterlerine uyduğunu beyan eder:
EVET
HAYIR
İhale şartnamesinin 1. bölümünün gerektirdiği şekilde sözleşmenin uygulanması için gereken mesleki faaliyeti sürdürmek için yasal ve düzenleyici bir kapasiteye sahiptir;
 
 
İhale şartnamesinin 3. bölümünde belirtilen uygulanabilir ekonomik ve finansal kriterleri yerine getirir;
 
 
İhale şartnamesinin 3. bölümünde belirtilen uygulanabilir teknik ve mesleki kriterleri yerine getirir.
 
 
 
 
Yukarıda belirtilen kişi, eğer tek istekli veya ortaklaşa girilen ihalenin lideri durumunda ise, aşağıdakileri beyan eder:
EVET
HAYIR
İstekli, birleşik bir ihale halinde, grubun tüm üyelerini ve uygulanabiliyorsa taşeronları da içine alır şekilde, ihale şartnamesinde tanımlandığı biçimde konsolide bir değerlendirmenin yapılacağı tüm seçim kriterlerine uyum gösterir.
 
 
 
VII – SEÇİM İÇİN KANIT
İmza sahibi, yukarıda belirtilen kişinin, ihale şartnamesinin ilgili bölümlerinde listelenen ve talep üzerine ve geciktirmeden elektronik ortamda bulunmayan ihtiyaç duyulan destekleyici belgeleri sağlayabileceğini beyan eder.
Banka bir satın alma prosedürü için önceden gönderilmişse, kişinin kanıtı sunması zorunlu değildir. Belgeler, ihale makamı tarafından talep tarihinden bir yıldan önce çıkarılmış olmamalı ve bu tarihte hala geçerli olmalıdır.
İmzacı, kişinin daha önceki bir prosedür için belgeli kanıtını halihazırda sağladığını ve durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiğini beyan eder:
Belge
Önceki prosedüre tam referans
Gerektiği kadar çok satır ekleyin.
 
 
Yukarıda belirtilen kişi, bu prosedüre kabul edilmek için bir koşul olarak sağladığı beyan veya bilgilerin herhangi birinin yanlış olduğu kanıtlarsa, bu prosedürden çıkarılabilir ve idari yaptırımlara (hariç tutulma veya finansal ceza) maruz kalabilir.
 
Tam İsim             Tarih              imza
 

 

 

 

 

 
[1] CBC ortak ülkelerden faydalanıcılar vergiden muaftır, bu nedenle yükleniciler KDV olmadan faturaları çıkarmalıdır