T.C.
ŞİLE KAYMAKAMLIĞI
CERTOUR II PROJESİ
BSB 17 SÖZLEŞME NO’LU CERTOUR II PROJESİ
Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyası İşleri / SA02
TEKNİK ŞARTNAMESİ
     1. KONUSU
                        Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyası İşleri CERTOUR II Projesi “iletişim ve tanıtım faaliyetleri” (Communication and start-up activities A.C.1) Faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmektedir. Faaliyet çerçevesinde AB destekli projenin kamuoyunda görünürlüğünün sağlanması, hedef grupların ve vatandaşların proje faaliyetlerinden haberdar olması amacı ile yüklenicinin 2 yıl içinde aşağıda tablo şeklinde belirtilen hizmetleri sağlayacaktır.
Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyası iş zaman çizelgesi
1.Dönem
 
2.Dönem
 
3.Dönem
 
Toplamda
4 Basın bülteni
4 Basın bülteni
4 Basın bülteni
12 Basın Bülteni
2 Gazete eki/broşürü
2 Gazete eki/broşürü
2 Gazete eki/broşürü
6 Gazete Eki
1 Tv Sunumu veya tanıtım filmi
1 Tv Sunumu veya tanıtım filmi
1 Tv Sunumu veya tanıtım filmi
3 Tv Sunumu veya
 tanıtım filmi
1 Radyo sunumu
1 Radyo sunumu
1 Radyo sunumu
3 Radyo Sunumu
 
    2.KISALTMALAR
 
İDARE   : ŞİLE KAYMAKAMLIĞI
YÜKLENİCİ     : Üzerinde İhale Kalan Firma
   3.AMAÇ
 
CERTOUR II projesi kapsamında, projenin hemen başında, ortasında ve sonunda projenin kamuoyunda ve hedef gruplar nezdinde görünürlüğünü sağlamak amacı ile tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılması planlanmıştır. Buna göre, Şile Kaymakamlığı da dâhil her bir yerel ortak kendi bölgesinde 3 kez gerçekleştirilecek kampanyaların her birinde
4 yerel gazetede yayınlanmak üzere basın bülteni hazırlayacak, yine yerel gazeteler ile birlikte dağıtılmak üzere 2 gazete eki hazırlanacak, 1 yerel TV ve 1 yerel radyoda projeyi tanıtıcı ropörtaj/söyleşi gerçekleştirilecektir. Veya tanıtım filmi hazırlanacaktır. Bu çerçevede başta Şile ve İstanbul Anadolu yakasıda yayın yapan veya web üzerinden yayın
 
 
       
yapan (TV ve radyolar için geçerlidir) medya araçları ile CERTOUR II projesinin başladığı kamuoyuna, turizm işletmelerine, mentör adaylarına ve sektör ile ilgili diğer kurum ve kişilere duyurulacaktır.
 
 
  4. KAPSAM VE HEDEFLER
            2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilecek tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları her bir dönem için 4 ay sürecek ve hizmet kapsamında proje ekibi tarafından hazırlanan içerik ve görseller yüklenici tarafından tasarım ve redaksiyondan geçirilerek basın / medya kuruluşlarına servis edilecektir. Radyo ve TV sunumlarında ise idare yetkilileri, proje ekibi ve projeye katılan işletmelerle söyleşi düzenlenerek canlı veya banttan yayınlanacaktır. İdarenin isteği doğrultusunda kampanya süresi her bir dönem için 30 gün daha uzatılabilir.
  5.  HİZMETİN İÇERİĞİ
Yüklenici basın ve tanıtım faaliyetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermelidir
  1.  Kampanya dönemlerinin her birinde, 4 basın bülteni oluşturmak. Oluşturulan bültenlerin 4 yerel gazetede en az A5 boyutlarında yayınlanmasını sağlamak.
  2. Kampanya dönemlerinin her birinde, en az A5 boyutunda, önlü arkalı, 90 gr kuşe kâğıdına olacak şekilde, 2 gazete eki (broşür) oluşturmak, basmak ve farklı günlerde yerel gazete ile birlikte dağıtımının yapılmasını sağlamak. (toplam 2.000 kopya)
 
  1. Kampanya dönemlerinin her birinde, idari yetkililer ve proje ekibi ile söyleşi/röportaj yapmak. Yapılan söyleşi/röportaj videosunun içerisine proje ekibi tarafından oluşturulan kaba içerik ve görselleri de ekleyerek TV sunumu veya tanıtım filmi hazırlamak. Hazırlanan sunumun yerel TV kanalında veya web üzerinden yayın yapan bir kanalda en az bir defa yayınlanmasını sağlamak.
 
  1. Kampanya dönemlerinin her birinde, idari yetkililer veya proje ekibi ile en az bir defa canlı ya da banttan söyleşi/röportaj yaparak yayınlanmasını sağlamak.
 
  1. Yüklenici, tüm yazılı ve görsel materyallerde Karadeniz Sınır ötesi İşbirliği Programı görünürlük kurallarına uyulacaktır.
   6. İDARENİN SORUMLULUKLARI
  1. Tanıtım ve bilgilendirme kampanyası boyunca Yüklenici ile sürekli iletişim halinde olacak bir tam yetkili kişi belirlemek.
  2. Yüklenici tarafından istenilen tüm belge ve bilgileri sunmak
  3. Bülten ve gazete ekinin kaba halini ve ilgili fotoğraf ve logoları yükleniciye ulaştırmak.
 
 
 
 
   7. GENEL ŞARTLAR
 
  • Yüklenici mesleğinin öngördüğü tüm etik kurallara uymayı taahhüt eder.
İş bu Teknik Şartname komisyonumuz tarafınca 2 (iki) sayfa, 7 (yedi) ana madde ve alt maddeleri ile birlikte tanzim edilmiştir.